Ľudová hudba Podtatranec

vyhlasenie 2% z dane Podtatrancu

Ľudová hudba Podtatranec

Podtatranec je ľudová hudba (a zároveň aj evidované občianske združenie, IČO 50066056), ktorá pochádza zo Spišskej Belej. Jej cieľom je hlavne uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, folklór a hudbu. Oficiálne vznikla 17.12.2015, no hudobné teleso s niektorými členmi funguje už od roku 2010 (vtedy pod názvom Olekšanka). Všetci z nich sú zapálení vášnivci ľudovej nôty. Menovite ide o primáša – huslistu Jána Olekšáka, akordéonistu Adama Vidu, druhého akordéonistu Miroslava Beskyda, basistku Janu Olekšákovú, cimbalistku a náhradnú basistku Soňu Novákovú. Na klarinete nás sprevádza Karol Ilichman a na husle hrajú Lucia Zamkovská a Darinka Polhošová. Posledné dve členky sa k telesu pripojili v roku 2016. Vystúpenia príležitostne spevom doprevádza Anna Olekšáková. Od roku 2017 sa ľudová hudba Podtatranec rozrástla o huslistku Sabínku Gallschneiderovú. Dovtedy teleso fungovalo s inými členmi: basistom Jánom Madejom, akordeónistom Milanom Gallikom a huslistkou Miroslavou Malichovou. V ľudovej hudbe občianskeho združenia ďalej účinkovali  Tamara Čarnogurská, Veronika Reznická (Strišovská), Mirka Kolumberová, Miriam Galliková, Gabriel Heiland, Monika Harabinová, Ivana Staviarska.

Mestu Spišská Belá, za poskytnutie priestorov na skúšanie
Geomera – geodetické služby, za sponzorovanie