Category Archives: Repertoár

To tá Heľpa

To ta Heľpa to ta Heľpa
to je pekné mesto
a v tej Heľpe a v tej Heľpe
švárnych chlapcov je sto
Koho je sto koho je sto
nie po mojej vôlilen za jedným len za jedným
srdiečko ma bolí

Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila
za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila
Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé pole
ľen za jedným ľen za jedným počešenie moje.

A čija to chyža

A čija to chyža, stojit na dolini,
či je to divčatko šyje na mašyni.

Mašyna čerkoče a divčatko plače,
vernij sja mi vernij, mij milyj kozače.

Nevernus nevernus, bo nemam ku komu,
zochabyv ja divča a sam neznam komu.

Jak my sja ľubili suchy verby cvili,
jak my perestali zeleny zivjali.

Jak my sja ľubili, rybko moja rybko,
teper sja na tebe posmotryti brytko.

A čija to chyža, stojit na dolini,
či je to divčatko šyje na mašyni.

A ja tebe ľubyl, ta budu ľubyti
Vernu sa ku Tobi, kid budeš prosyti.

Ne budu prosyti, durňom treba byti
Tu mam vecej chlopciv, budut ňja ľubyti