Deň úcty k starším v Ihľanoch

Opäť raz akcia v prítomnosti starších občanov, ktorí si zaslúžia úctu a rešpekt. Atmosféra bola veľmi príjemná aj vďaka pánovi starostovi Turekovi, ktorý sa k nám nemal problém pripojiť vždy, keď sme ho vyzvali, povedať zopár vtipov a tým zabaviť svojich spoluuobčanov 🙂