Podporte nás 2% z dane

Festival seniorov Kežmarok

Ako určite viete, toto obdobie patrí rôznym neziskovým organizáciám a nadáciám, ktorým môžete pomôcť svojimi 2% z dane. Ako daňovník nebudete ukrátený o nič, pretože tieto 2% putujú z daní, ktoré musíte tak či onak zaplatiť. Z toho vyplýva, že z vášho bankového konta vám nič naviac neubudne. Ak vás naše Občianske združenie oslovilo, môžete nám samozrejme prispieť aj mimo tejto „daňovej akcie“. Ponúkame Vám základné údaje o nás:

 

Názov organizácie: Podtatranec
Sídlo organizácie: Popradská 2, Spišská Belá, 059 01
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 50066056
IBAN: SK7083300000002300945048.

Ako pre darovanie 2% z dane postupovať?

Nejde o daň na viac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom  rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Postup darovania pre zamestnancov:
Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, u niektorých zamestnávateľov stačí len odovzdať vypísane  Vyhlásenie o darovaní 2% (ktoré nájdete tu). Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane –  Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak za Vás zamestnávateľ nevypíše a neodošle  potvrdenie o zaplatení dane, tak obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si vyplňujú daňové priznanie sami:
Do riadne vyplneného daňového priznania s údajmi v kolónke  o darovaní 2% z Vašej zaplatenej dane  vpíšte, komu a koľko darujete a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad.

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. Ak firma darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z daní.

Zároveň Vás chcem pozvať k činnosti v našom občianskom združení a tak prispieť zachovaniu  a rozvoju ľudových tradícií, či piesňami spevom, hrou na hudobné nástroje, výšivkami, krojmi, organizovaní a propagácie našich tradícií hlavne pre mladú generáciu.

Kontakt: 0910351890 – Olekšák Ján, predseda združenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *