Ako nám pomôcť?

Nie vždy si uvedomujeme, že fungovanie hudobného telesa, hoc aj ľudového, má isté náklady.

Či už ide o cestovanie na predstavenia, o šitie špeciálneho kroja, o kúpu nástrojov, ich opravu  alebo pravidelnú kontrolu. Preto by sme sa radi obrátili na Vašu pomoc. Každý finančný dar nám pomôže a skutočne budeme za všetko veľmi vďační!

Vašu podporu nám môžete zasielať aj na účet, ktorého IBAN je

SK7083300000002300945048.

V mene celej ľudovej hudby Vám za každý príspevok ďakujeme!