To tá Heľpa

To ta Heľpa to ta Heľpa
to je pekné mesto
a v tej Heľpe a v tej Heľpe
švárnych chlapcov je sto
Koho je sto koho je sto
nie po mojej vôlilen za jedným len za jedným
srdiečko ma bolí

Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila
za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila
Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé pole
ľen za jedným ľen za jedným počešenie moje.