O nás

Podtatranec je ľudová hudba (a zároveň aj evidované občianske združenie, IČO 50066056), ktorá pochádza zo Spišskej Belej. Jej cieľom je hlavne uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, folklór a hudbu.

Oficiálne vznikla 17.12.2015, no hudobné teleso s niektorými členmi funguje už od roku 2010 (vtedy pod názvom Olekšanka). Všetci z nich sú zapálení vášnivci ľudovej nôty.

Menovite ide o primáša – huslistu Jána Olekšáka, akordéonistu Adama Vidu, basistku Janu Olekšákovú, cimbalistku a náhradnú basistku Soňu Novákovú.

Posledné dve členky sa k telesu pripojili v roku 2016. Vystúpenia príležitostne spevom doprevádza Anna Olekšáková. Od roku 2017 sa ľudová hudba Podtatranec rozrástla o huslistku Sabínku Gallschneiderovú. Dovtedy teleso fungovalo s inými členmi, a síce s basistom Jánom Madejom, akordeónistom Milanom Gallikom a huslistkou Miroslavou Malichovou.